20160805

editorials 2016 ~ Vesna Kracanović

Electric Ladyland editorial 2016 ~ 
Designer Vesna Kracanović //////////////////
Photo Ivana Čutura ///////////////////
Models Jelena Čikeš i Ivana Vilović /////////////